• Welkom bij EHBO Vereniging Venray

  EHBO Vereniging Venray is in 1985 opgericht.

  Het doel van de vereniging is, te bevorderen al datgene, dat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp.

  De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  1.  Het organiseren van cursussen in Eerste Hulp bij Ongelukken en ongevalspreventie,reanimatie en AED/BLS
  2.  Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde hulpverleners.
  3.  Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op een gebied als dat van de vereniging
  4.  EHBO hulpverlening bij o.a. sportevenementen, concerten,en andere evenementen waar inzet van EHBOers noodzakelijk cq. verplicht is.

  © 2022 - EHBO Vereniging Venray
  Created by