Opleiding

Bij de opleiding EHBO worden onder andere de volgende onderdelen behandelt:

 • Bewustzijnsstoornissen.
 • Stoornissen in de Ademhaling en bewustzijn (Reanimatie en AED).
 • Shock en acute ziekten.
 • Bloedingen en wonden.
 • Botbreuken, ontwrichtingen, kneuzingen en verstuikingen.
 • Brandwonden en vergiftiging.
 • Onderkoeling en oververhitting.

Tijdens de opleiding EHBO krijgt u uitleg en instructie over eerste hulp. Er worden theorie en praktijk lessen gegeven, zodat u over voldoende kennis beschikt om daadwerkelijk EHBO te kunnen toepassen. 

 • Voor de opleiding geldt een minimum van 10 deelnemers.
 • De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers.
 • De prijs is inclusief gebruik en verbruik van lesmiddelen en eenmaal examenkosten van Het Oranje Kruis.
 • Bij voldoende aanmeldingen wordt een nieuwe opleiding gestart.

Voor meer informatie kunt een mail sturen naar: secretariaat@ehbovenray.nl 

© 2021 - EHBO Vereniging Venray
Created by